Vòng lặp trong PHP là gì? - Tìm hiểu về vòng lặp trong PHP

 • Xin chào Guest
  Rất vui khi được gặp bạn ở đây, hiện tại bọn mình đang cần tuyển dụng cho vị trí Team Resources với mong muốn phát triển kho tài nguyên đầy đủ nhất dành cho người dùng, xin mời Guest nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
Nếu các bạn đã học lập trình hoặc đã tìm hiểu về lập trình mà ở đây là lập trình với ngôn ngữ PHP, thì chắc hẳn không ít hơn 1 lần các bạn nghe đến từ vòng lặp còn tiếng anh thì gọi là Loop.

Có thể nói đây là một kỹ thuật cực kỳ quan trọng và không thể thiếu để một ứng dụng hay một mã nguồn có thể chạy hoàn chỉnh, bất kỳ mã nguồn nào cũng điều phải sử dụng vòng lặp và hơn nữa là phải sử dụng vòng lặp rất nhiều, vậy vòng lặp trong PHP là gì?

php-don-gian-nhat" data-section-title="Cách hiểu vòng lặp trong PHP đơn giản nhất">Cách hiểu vòng lặp trong PHP đơn giản nhất
Để hiểu về vòng lặp trong PHP đơn giản nhất, các bạn cứ hiểu nôm na vòng lặp là một được lặp lại trong một kịch bản.
Ví dụ: ông chủ yêu cầu tôi gõ trong một file văn bản cho ông ấy nội dung là từ số 1 đến số 1000, nếu không biết sử dụng vòng lặp có thể tôi phải ngồi gõ từ số 1 đến 1000 thật, nhưng thật may là tôi biết sử dụng kỹ thuật vòng lặp, chỉ với vài câu lệnh, tôi đã hoàn thành file văn bản chứa số từ 1 đến 1000 cho ông ấy, phù phù.

Các kiểu vòng lặp trong PHP
Trong PHP, hiện tại chứng ta thương sử dụng 4 kiểu vòng lặp. Mỗi kiểu vòng lặp sẽ có cách làm việc khác nhau, cụ thể như sau:
 • for – Lặp một hành động với số lần lặp nhất định. Ví dụ bạn muốn in từ số 1 đến 1000 thì sẽ dùng vòng lặp này vì chúng ta có thể đặt điều kiện cho nó dừng lại sau khi lặp 1000 lần.
 • while – Cũng giống như kiểu vòng lặp for, nhưng chúng ta có thể đặt điều kiện cụ thể cho nó, nếu hợp với điều kiện thì sẽ trả về kết quả là true vòng lặp sẽ tiếp tục, còn nếu không hợp với điều kiện thì trả về false vòng lặp sẽ ngừng.
 • do while – Vòng lặp này tương tự giống như while, nhưng bạn có thể đặt một tập hợp các code vào hàm do() rồi nó sẽ lặp lại các code này dựa theo một điều kiện nhất định.
 • foreach – Sử dụng để lặp các khoá và giá trị trong một dữ liệu mảng. Cái này cũng được sử dụng rất nhiều khi làm việc với mảng.
Ví dụ cụ thể cho từng kiểu vòng lặp trong PHP
Sử dụng vòng lặp for
Để sử dụng vòng lặp for chúng ta có cấu trúc như sau:
PHP:
<?php
  for ($x = 0; $x <= 1000; $x++) {
    echo "$x <br>";
  }
?>
Trong đó:
 • $x = 0: Dữ liệu cần lặp, do nó chưa có giá trị nên mình gán nó là 0.
 • $x <= 1000: Điều kiện lặp, ví dụ này nghĩa là nó sẽ lặp đến khi nào $x nhỏ hơn hoặc bằng 1000.
 • $x++: Toán tử trong PHP, tương đương $x + 1, tức là giá trị của $x sẽ tăng lên 1 mỗi chu kỳ lặp.
Vậy trong vòng lặp for ở trên, tôi đã có thể in ra một dãi số từ 1 đến 1000.

Sử dụng vòng lặp while
Vòng lặp while thì được sử dụng rộng rãi hơn, có thể ví dụ như là ở trong Wordpress, vòng lặp while được sử dụng rất nhiều, đặc biệt là dùng cho việc lặp truy vấn (query) để hiển thị dữ liệu bài viết ra bên ngoài, chúng ta có cấu trúc vòng lặp while như sau:
PHP:
<?php
  while ( [điều kiện] ) {
    // code thực thi trong vòng lặp
  }
?>

Ví dụ mình muốn in ra một dãi số từ 1 đến 1000 mà sử dụng vòng lặp while mình sẽ code như sau:
PHP:
<?php
  $x = 0;
  while ( $x <= 1000) {
    $x++;
    echo "$x <br>";
  }
?>

Sử dụng vòng lặp do while
Cái vòng lặp này thì cũng tương tự while mà thôi, nhưng nó sẽ thực hiện các đoạn code trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau, ví dụ tôi cũng muốn in ra từ số 1 đến số 1000 mà sử dụng vòng lặp do while tôi có code như sau:
PHP:
<?php
  $x = 0;

  do {
    $x++;
    echo "$x <br>";
  } while ( $x <= 1000 )
?>

Sử dụng vòng lặp foreach
Vòng lặp này ta sẽ lặp các giá trị và khoá trong mảng, chúng ta không có gắn điều kiện hay số lần lặp gì cả mà nó sẽ lặp khi nào hết mảng thì thôi, một vài ví dụ khi sử dụng vòng lặp foreach
PHP:
<?php

$web = array(
  'PHP', 'ASP.NET', 'Ruby on Rail', 'CSS', 'HTML', 'Java'
);

foreach ($web as $lang) {
  echo "$lang <br>";
}
Trong đó, $web as $lang nghĩa là nó sẽ lấy cặp khoá và giá trị trong mảng $web bỏ vào $lang để hiển thị ra.

Hoặc nếu bạn có một mảng bất tuần tự và muốn hiển thị ra cặp khoá và giá trị thì sẽ làm như sau:
PHP:
<?php

$web = array(
  'dynamic'  => 'PHP',
  'styling'  => 'CSS',
  'behavior'  => 'Javascript'
);

foreach ( $web as $key => $value ) {
  echo "$key is $value <br>";
}

?>

Trên đây là chia sẽ cơ bản về các loại vòng lặp trong PHP, các ví dụ trên điều cơ bản, nhưng khi sử dụng thực tế thì bạn phải tìm hiểu sâu hơn, do vậy kiến thức cơ bản là nền tảng quan trọng cần nắm rõ để đi đến những cái nâng cao hơn, rất mong bài chia sẽ này sẽ giúp ít cho bạn.
 

Đính kèm

 • vong-lap-trong-php.jpg
  vong-lap-trong-php.jpg
  14.8 KB · Lượt xem: 83
Last edited:
Top Bottom