xF2 Tuts Tập hợp các Query hữu ích cho Xenforo

 • Xin chào Guest
  Rất vui khi được gặp bạn ở đây, hiện tại bọn mình đang cần tuyển dụng cho vị trí Team Resources với mong muốn phát triển kho tài nguyên đầy đủ nhất dành cho người dùng, xin mời Guest nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
Mình lập topic này mong được anh em chia sẻ các câu truy vấn hữu ích cho Xenforo, mở đầu:
 1. Thay đổi font chữ cho tất cả các post cho mọi phiên bản Xenforo:
  SQL:
  UPDATE xf_post SET message = REPLACE(message,'[FONT=Cambria]','[FONT=Arial]');
 2. Thay đổi ngày đăng ký cho user cụ thể cho mọi phiên bản Xenforo:
  SQL:
  UPDATE xf_userSET register_date = UNIX_TIMESTAMP('yyyy-mm-dd 00:00:00')
  WHERE user_id = 1
  => thay đổi user_id cho user anh em muốn set.
Hi vọng được anh em tích cực hưởng ứng!!!!
 
Top Bottom