Pretty Links Pro

WP Plugin Pretty Links Pro 3.2.3

Chỉ VIP Members mới có quyền tải xuống
  • Xin chào Guest
    Rất vui khi được gặp bạn ở đây, hiện tại bọn mình đang cần tuyển dụng cho vị trí Team Resources với mong muốn phát triển kho tài nguyên đầy đủ nhất dành cho người dùng, xin mời Guest nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
thuyet951 đã tải lên một tài nguyên mới:

Pretty Links Pro - Custom Link Shortener, Branded Link Management

Create prettier links in minutes
Whether you’re a blogger, social maven, or affiliate marketer, managing your links is challenging.

In the past, your choices for link management have been to either give up all control over your links to a third party link shrinking service, roll out your own PHP script, or use Apache directives to hack together URL redirects.

Using a third party service and rolling out your own URL redirection software both have serious drawbacks. Using a third...

Xem thêm thông tin về tài nguyên này...
 
linhve Đồng II
đã dùng cái này rồi,tuyệt vời
 
Top Bottom