Contact Us Thread

xF2 Add-ons Contact Us Thread 2.3.5

Chỉ VIP Members mới có quyền tải xuống
  • Xin chào Guest
    Rất vui khi được gặp bạn ở đây, hiện tại bọn mình đang cần tuyển dụng cho vị trí Team Resources với mong muốn phát triển kho tài nguyên đầy đủ nhất dành cho người dùng, xin mời Guest nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
thuyet951 đã tải lên một tài nguyên mới:

Contact Us Thread - Creates a thread when the Contact Us form is used

When the Contact Us form is used, this add-on will create a thread in a specified forum.

Associates the thread ownership with the logged in user or as a guest user, and uses a phrase to format the message contents.

Notice: The Contact Us flood check is limited to the maximum time of the standard XF flood check. Unless you have Redis Flood Check or a similar add-on.

Recommend using...

Xem thêm thông tin về tài nguyên này...
 
linhve Đồng II
Chưa tải được về chưa biết tính năng thế nào.
 
Top Bottom