BuddyBlog Pro

WP Plugin BuddyBlog Pro 1.0.9

Chỉ VIP Members mới có quyền tải xuống
  • Xin chào Guest
    Rất vui khi được gặp bạn ở đây, hiện tại bọn mình đang cần tuyển dụng cho vị trí Team Resources với mong muốn phát triển kho tài nguyên đầy đủ nhất dành cho người dùng, xin mời Guest nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
thuyet951 đã tải lên một tài nguyên mới:

BuddyBlog Pro - BuddyPress Plugins

The most flexible and user-friendly front-end posting solution for BuddyPress and BuddyBoss platform.
  • Multiple post types as profile tabs
  • Post submission & publishing workflow for each post type
  • Unlimited post forms creation in the dashboard (with custom fields). No code required.
  • Post type tabs availability and visibility restrictions by roles
  • Complete front-end management of posts.

Amazing Frontend Post Creation Experience
  • Allow your users to...

Xem thêm thông tin về tài nguyên này...
 
Top Bottom