XenForo

Nhóm thảo luận - hỏi & đáp về mã nguồn XenForo

Sticky posts

thuyet951
Hỏi bất cứ những gì bạn cần biết về XenForo, hãy đăng tại đây!
Show full message
Q
Nhờ @thuyet951 hướng dẫn câu truy vấn SQL update toàn bộ "date" của tất các post trong các "thread" lấy giá trị là "date" của post đầu tiên.

Ví dụ: Ở thread

Có #26 post, post số #1 được post ngày "30 Th. 04 2020"
mình muốn update cái post trong thread đó đều có date là ngày "30 Th. 04 2020" giống post #1 nhưng vẫn giữ được đúng số thứ tự của các post như lúc đầu.

Mong bạn hướng dẫn giúp nhé. Mình cảm ơn!
Show full message
thuyet951
thuyet951
Chỉnh ngày của Post thành ngày của Thread thì bạn chỉ cần vào trong template "post_macros" sau đó tìm các dòng <xf:date time="{$post.post_date}"/> và thay bằng <xf:date time="{$thread.post_date}"/> là được nhé.
  • Thích
Reactions: Quick87
View previous replies…
thuyet951
thuyet951
@Quick87 Mình chưa hiểu ý bạn lắm, cụ thể thì trên XenForo Post là con của Thread, Thread tượng trưng cho bài viết đầu tiên (FirstPost), còn post thì tượng trưng cho từng bình luận trong đó.
Hay là ý bạn muốn là luôn luôn bắt buộc các post phải dùng ngày của Thread và khi post nó sẽ ghi ngày post là ngày của Thread thay vì mặc định là thời điểm bài Post được đăng như hiện tại.
Q
Quick87
@thuyet951 ví dụ thread có 5 post

post #1 có ngày 18/08/2020 17:25
post #2 có ngày 16/09/2020 18:00
post #3 có ngày 16/09/2020 18:01
post #4 có ngày 17/09/2020 10:05
post #5 có ngày 17/09/2020 11:03

Mình muốn update lại thành:
post #1 có ngày 18/08/2020 17:25
post #2 có ngày 18/08/2020 18:00
post #3 có ngày 18/08/2020 18:01
post #4 có ngày 19/08/2020 10:05
post #5 có ngày 19/08/2020 11:03

Bạn xem thêm giúp mình nhé. Cảm ơn bạn!
thuyet951
thuyet951
@Quick87 Cái này là bạn muốn cập nhật lại ngày của các Post, không thể làm hàng loạt thông qua SQL Query được.
Nhưng nếu làm cho từng Post thì mình nhớ không nhầm có 1 add-ons cũng cho phép làm việc tương tự, bạn có thể tìm kiếm các add-ons có chức năng Reassign Thread hoặc Reassign Post trên XenForo
  • Thích
Reactions: Quick87
Top Bottom